Üldkontakt
E-R 08.30-17.00
605 6088 Leia lähim keskus
Vianor logo

Garantiitingimused

Tireman OÜ garantiitingimused

 1. Käesolevad garantiitingimused puudutavad ainult Tireman OÜ poolt müüdud rehvide valmistus- ja materjalivigu.
 2. Garantii alla kuuluvad ainult need rehvid, mille puhul on võimalik tõestada, et viga on tekkinud tootmisprotsessi käigus. Garantii alla ei kuulu ebaõigest kasutamisest tekkinud vead.
 3. Garantii kehtib 2 aasta jooksul rehvi ostmise päevast eeldades, et rehvi turvise jääksügavus vastab kehtestatud normile.
 1. Garantii alla ei kuulu:
  • Rehvide vigastused, mis on tekkinud õnnetusjuhtumi, ebaõige kasutamise, ladustamise ja naelutamise tulemusena.
  • Vigastused, mille tekkimisele on klient tahtlikult või ettekavatsemata kaasa aidanud.
  • Rehvid, mida on kasutatud üle mustri eluea.
  • Rehvid, mida on kliendi poolt remonditud ja/või taastatud.
  • Vigastused, mis on tekkinud vale kokkujooksu, ratta disbalansi, rikkis pidurite või amortisaatorite, ebaõige rehvirõhu, ülekoormuse või kettide kasutamise tõttu. Samuti vigastused, mis on tekkinud rehvi kasutamisest maastiku, võidusõidul ning ka tulekahju, avarii või tahtliku vigastuse tagajärjed.
  • Vigastused, mis on tekkinud teeolude tõttu
  • Rehvid, mille tootmisest on möödas üle kolme aasta ja mustri jääksügavus on alla 2 mm.
  • Rehvide ühtlane ja ebaühtlane kulumine.
 1. Kui Tireman OÜ poolt läbi viidud kontroll tõestab materjali- või tootmisviga, siis rehv parandatakse, asendatakse uuega või hüvitatakse rahaliselt.
 2. Kompensatsioonisumma arvutatakse kuluvusastme järgi, s.t., et teostatakse nn. "järelejäänud mustri" sügavuse mõõtmine.
 3. Kompensatsioonisumma arvutamine toimub järgnevalt: MÜÜGIHIND KLIENDILE × MUSTRI JÄÄKSÜGAVUS mm / MUSTRI ALGSÜGAVUS mm
 4. Kui otsustatakse kliendi poolt tagastatud rehv vahetada uue vastu, siis teostatakse rehvi vahetus kliendile tasuta.
 5. Kui klient ei ole nõus Tireman OÜ poolt läbi viidud ekspertiisiga, siis saadetakse rehv esimesel võimalusel täiendavaks ekspertiisiks valmistajatehasesse. Saatekulud tasub klient. Valmistajatehase poolt rehvi praagiks tunnistamise korral hüvitatakse kliendile rehvi maksumuse- ja saatekulud.
 6. Kui Tireman OÜ poolt vigaseks tunnistatud rehv on olnud naelutatud, siis naelutus hüvitatakse, kui tagastatud rehvi naelutus vastab naastrehvidele pandud tingimustele. Naelutus ja naelad ei kuulu garantii alla.
 7. Garantii eelduseks on, et klient teatab vea ilmnemisel sellest 14 päeva jooksul kirjalikult meiliaadressile: sales@tireman.ee.
 8. Alljärgnevate asjaolude ilmnemist, kui nad takistavad garantii rakendamist, võib käsitleda vabandustena garantiist keeldumisel: sõda, mobilisatsioon, revolutsioon, terrorismiakt, tulekahju, loodusõnnetus, toorainekriis või mõni muu peatamatu takistus.

Minu Vianor

*
*

Minu Vianor

*
*
*
*
*
*
*   
   Luban enda meilile saata Vianori pakkumisi ja uudiskirju
*    Nõustun privaatsustingimustega